You are currently viewing Unaprjeđenje poslovanja potpomognuto IT opremom i rješenjima

Unaprjeđenje poslovanja potpomognuto IT opremom i rješenjima

Ponosni smo da su tvrtki Quadriga projekt d.o.o. 26.07.2017 odobrena bespovratna sredstva za projekt pod nazivom “Unapređenje poslovanja potpomognuto IT opremom i rješenjima” referentne MIS oznake: KK.03.2.1.06.1454 prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“ (referentna oznaka: K.K.03.2.1.06). više

Vođeni namjerom da ponudimo novu tržišnu vrijednost tvrtka QUADRIGA PROJEKT je razvila koncept upravljanja građevinskim projektima koji investitorima jamči kvalitetnu realizaciju svih faza građenja u skladu sa zakonima, a poštujući ugovorene rokove i planiranu investiciju.

Ciljna skupina građevina su prvenstveno projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne i proizvodne namjene, sportski objekti, stambeni objekti, objekti javne zdravstvene, kulturne i upravne namjene te objekti pod zaštitom kulturne baštine.

U mogućnosti smo sa našim partnerima ponuditi kompletnu uslugu po sistemu “project managementa” koji uključuje sve faze realizacije projekta i to:

 • izrada konceptnih rješenja
 • analiza troškova izgradnje u skladu s financijskim planom od strane investitora
 • sve faze projektiranja
 • organiziranje i provođenje projektantskog, tehničkog i financijskog nadzora
 • provođenje tendera za odabir najpovoljnijih izvođača
 • organiziranje i vođenje procesa izgradnje
 • koordinacija svih sudionika u procesu realizacije projekta (projektanti, revidenti, izvođači)
 • kontinuirano praćenje troškova u skladu s financijskim planom od strane investitora
 • privremeni i okončani obračuni sa izvođačima
 • organiziranje i sudjelovanje u provedbi tehničkog pregleda
 • primopredaja građevine te ishođenje uporabne dozvole

Projektni timovi koji su zaduženi za upravljanje projektima su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, koordinaciji i izvođenju te su ključna referenca za garanciju kvalitetne realizacije projekata. Višegodišnje iskustvo u projektiranju, organizaciji i izvođenju je spojeno u zajednički proces realizacije projekta koji se prožima od konceptne faze pa sve do uporabne dozvole građevine.

Odabirom našeg koncepta realizacije projekta postajete investitor u punom smislu!

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja potpomognuto IT opremom i rješenjima

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na povećanje interne produktivnosti i kvalitete usluga izrade dokumentacije za legalizaciju i energetsko certificiranje, dok će primjena najsuvremenijeg koncepta u projektiranju, upravljanju projektima gradnje i stručnom nadzoru – Business Information Modelling / Managment omogućiti optimalno korištenje resursa investitora u skladu sa zakonom i ugovorenim rokovima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je eliminirati nedostatak materijalnih uvjeta koji su prepreka povećanju kapaciteta, povećanju produktivnosti utrošenog radnog vremena, podizanju kvalitete usluge i konkurentnosti, teritorijalnom širenju djelovanja te općenito povećanju broja poslovnih događaja.

Očekivani rezultati projekta ovog projekta su povećanje prihoda i dodatno zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 113.620,00 kn

EU sufinancira projekt: 72.716,80kn

Razdoblje provedbe projekta: 27.12.2016. do 27.09.2018.godine

Kontakt osoba za više informacija:

Tomislav Radman, voditelj projekta

e-mail: tradman@quadriga-projekt.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj