Energetski certifikat za zgradu, stan ili poslovni prostor

Zakonska obaveza izrade energetskog certifikata

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada, od 01.07.2013. energetski certifikat prilikom prodaje mora imati svaka zgrada, stan ili poslovni prostor površine veće od 50m2. 

Iako se certifikat može izdati i posebno za stan, preporučamo da za zgradu kao cjelinu napravimo energetski pregled i izdamo certifikat. Osim šta je onda cijena po stanu od 5 do 10 puta jeftinija, dobije se stvaran uvid u stanje zgrade, moguće energetske uštede, iznos ulaganja i povrat investicije. To i jest cilj energetske certifikacije, a ne nepotrebni troškovi vlasnicima.

Energetski certifikat za stan, zgradu ili poslovni prostor

To je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika. U Europskoj uniji je postupak energetskog certificiranja obavezan već 9 godina, znatno je doprinio regulaciji cijena na tržištu nekretnina i podizanju kvalitete gradnje.

Energetski pregled i certifikat zgrada javne namjene preko 500m2

Sve postojeće zgrade javne namjene preko 500m2 morale su do kraja 2012. godine pronaći ovlaštene inženjere energetske certifikatore, koji će provesti energetski pregled i napraviti energetski certifikat. Zgrade javne namjene ukupne površine veće od 1.000 m² moraju imati certifikat javno izložen na vidljivom mjestu. Za zgrade preko 250m2 rok je 09.07.2015.

 

Pod zgrade javne namjene spadaju banke, trgovački centri, škole, bolnice, hotele, restorani, poslovne zgrade, zgrade državnih tijela. Većina zgrada u državnom vlasništvu je sa energetske strane u katastrofalnom stanju. Neracionalno trošenje energije javnih zgrada, korištenje neekonomičnih sustava rasvjete, grijanja, hlađenja, fasade na kraju plaćamo svi mi porezni obveznici. Energetski pregledi pokazali su da postoji ogroman potencijal za energetske uštede na tim objektima i to sa kratkim povratima isplativosti od nekoliko godina.

Energetsko certificiranje, tj. energetska certifikacija zgrada

Energetsko certificiranje zgrada ili kako se još naziva energetska certifikacija će prvenstveno omogućiti kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje. Energetsku certifikaciju provode ovlašteni inženjeri, a obuhvaća: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Što označava energetski razred?

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.

Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda te se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Za zgrade bruto površine do 400 m2, investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. 

 

Od 10.08.2011. predviđena je novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna, ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje zgrade ili njezinog dijela. Ista kazna je i za vlasnika građevine koji je obveznik provođenja energetskog pregleda, a nije ga napravio. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Pravilinik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13) donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produžiti na isti rok. Pravilnikom su propisane vrste ovlaštenja kao i uvjeti koje osobe moraju ispuniti kako bi ishodile encert ovlaštenje. QUADRIGA PROJEKT je ovlašten izdavati energetski certifikat za zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom, dok je u mogućnosti preko partnera ponuditi i izradu certifikata za zgrade sa složenim tehničkim sustavom.

 

Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom su:

- stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode,

- zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije i sa centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima, sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka

Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su:

- stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade, sa centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka,

 

-  zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.