SUVREMENI PRISTUP REALIZACIJI GRADITELJSKIH PROJEKATA

Ponosni smo da su tvrtki Quadriga projekt d.o.o. 26.07.2017 odobrena bespovratna sredstva za projekt pod nazivom "Unapređenje poslovanja potpomognuto IT opremom i rješenjima" referentne MIS oznake: KK.03.2.1.06.1454 prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“ (referentna oznaka: K.K.03.2.1.06). više

 

Vođeni namjerom da ponudimo novu tržišnu vrijednost tvrtka QUADRIGA PROJEKT je razvila koncept upravljanja građevinskim projektima koji investitorima jamči kvalitetnu realizaciju svih faza građenja u skladu sa zakonima, a poštujući ugovorene rokove i planiranu investiciju.

Ciljna skupina građevina su prvenstveno projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne i proizvodne namjene, sportski objekti, stambeni objekti, objekti javne zdravstvene, kulturne i upravne namjene te objekti pod zaštitom kulturne baštine.

U mogućnosti smo sa našim partnerima ponuditi kompletnu uslugu po sistemu "project managementa" koji uključuje sve faze realizacije projekta i to:

 Ø   izrada konceptnih rješenja

 Ø   analiza troškova izgradnje u skladu s financijskim planom od strane investitora

 Ø   sve faze projektiranja

 Ø   organiziranje i provođenje projektantskog, tehničkog i financijskog nadzora

 Ø   provođenje tendera za odabir najpovoljnijih izvođača

 Ø   organiziranje i vođenje procesa izgradnje

 Ø   koordinacija svih sudionika u procesu realizacije projekta (projektanti, revidenti, izvođači)

 Ø   kontinuirano praćenje troškova u skladu s financijskim planom od strane investitora

 Ø   privremeni i okončani obračuni sa izvođačima

 Ø   organiziranje i sudjelovanje u provedbi tehničkog pregleda

 Ø   primopredaja građevine te ishođenje uporabne dozvole

 Projektni timovi koji su zaduženi za upravljanje projektima su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, koordinaciji i izvođenju te su ključna referenca za garanciju kvalitetne realizacije projekata. Višegodišnje iskustvo u projektiranju, organizaciji i izvođenju je spojeno u zajednički proces realizacije projekta koji se prožima od konceptne faze pa sve do uporabne dozvole građevine.

 Odabirom našeg koncepta realizacije projekta postajete investitor u punom smislu!